Sprzedaż domów jednorodzinnych

Głogów, dnia 11.10.2021 r. 

OGŁOSZENIE 

Sprzedaż domów jednorodzinnych przy ul. Modrzewiowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie informuje o możliwości składania wniosków w celu ustanowienia na rzecz członków prawa własności do będących w trakcie budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz prawa wieczystego użytkowania do działek pod w/w domami wraz z ułamkowym udziałem w wieczystym użytkowaniu działki stanowiącej drogę dojazdową. Przedmiotem ogłoszenia są domy oznaczone w planie ogólnym symbolami 1d – 5d. Domy zostaną sprzedane w stanie surowym zamkniętym bez wykonania robót wykończeniowych i zagospodarowania działki, które przyszli nabywcy wykonują we własnym zakresie po przepisaniu pozwolenia na budowę.

Budynki zlokalizowane są na Osiedlu Brzostów obręb 0013 Brzostów vis a vis Krematorium Polska naprzeciw bramy cmentarza, ulica Modrzewiowa (droga gruntowa stanowi współwłasność przyszłych 18 właścicieli domów przy ulicy Modrzewiowej, działki wieczyste użytkowanie, koszty wykonania drogi pokrywają przyszli właściciele domów). Dojazd drogą gminną – wjazd na wysokości cmentarza przy ulicy Świerkowej przez drogę gminną ulicą Jałowcową (droga gruntowa).

1. Informacja o inwestycji

2. Plan ogólny

3. Rzut domu 1

4. Rzut domu 2

5. Rzut domu 3

6. Rzut domu 4

7. Rzut domu 5

8. Rzut parteru – instalacje