Informujemy mieszkańców o rozpoczęciu procedury uruchomienia centralnego ogrzewania w naszych zasobach

Uruchomienie centralnego ogrzewania

Informujemy mieszkańców o rozpoczęciu procedury uruchomienia centralnego ogrzewania w naszych zasobach.