Place zabaw w Głogowie gotowe na zabawę

Place zabaw gotowe na zabawę

Tradycyjnie wiosną odbyły się przeglądy placów zabaw znajdujących się na naszych osiedlach. Pozwoliły one ocenić stan techniczny poszczególnych urządzeń. Wymieniono także piasek w piaskownicach. Wszystkie palce zabaw są przygotowane na wizyty najmłodszych.

Cykliczne przeglądy placów zabaw wykonywane są przez pracowników spółdzielni. Natomiast raz do roku wybierana jest firma zewnętrzna, która posiada stosowne uprawnienia, by dokonać specjalistycznych przeglądów urządzeń zabawowych. Drobne naprawy wykonywane są przez pracowników spółdzielni. Poważniejsze prace zlecane są producentom lub serwisantom takich zabawek.

Wymiana piasku odbywa się dwa razy do roku: na początku sezonu (w kwietniu/maju) i potem drugi raz latem. Uzupełnienia piasku prowadzone są doraźnie, w razie potrzeby. Co roku zamówienie składane jest na kilkaset ton piasku. Jest to specjalny piasek, który posiada odpowiednie certyfikaty. Po sezonie piasek jest utylizowany. Ten, który wykorzystywany jest w piaskownicach, ma inne parametry i nie nadaje się potem do posypywania zimą chodników i ulic.

Pamiętajmy też, że wciąż obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Dbajmy zatem o porządek i higienę w trakcie zabaw.